Imprezy integracyjne dla firm, turystyka aktywna, agroturystyka. Zielone szkoły, biwaki, obozy dla dzieci, obozy dla młodzieży.
 


Organizatorzy: dr Marcin Szulc , Daniel Krokosz

Oferta zajęć prowadzonych przez psychologów z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego obejmuje następujące zagadnienia:

Oferta dla firm

•  Psychologia sportu - motywowanie zawodników.

•  Zajęcia integracyjne (teambuilding).

•  Autoprezentacja - sztuka kreowania własnego wizerunku (zarządzanie wrażeniem).

•  Psychologia perswazji - wywieranie wpływu na ludzi.

•  Czym jest stres? Sposoby radzenia sobie ze stresem.

•  Asertywność - jak skutecznie mówić "nie".

•  Motywowanie pracownika. Podnoszenie samooceny.

•  Stymulacja twórcza - trening kreatywności (przeznaczony szczególnie dla pracowników od których wymagane są szybkie decyzje i niekonwencjonalny sposób działania).

•  Mnemotechniki - jak polepszyć swoją pamięć.

•  Negocjacje - poziom podstawowy.

Blok dla nauczycieli

•  Psychologia zagrożeń społecznych dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

•  Uzależnienie od substancji psychoaktywnych - leczenie uzależnień.